7" LUSTANS LAKEJER   –   Stilla nätter
80 SEK

Swedish 7", minor crease at opening edge

Format 7" Sleeve p/s
Year 1981 Made in Sweden
Label Stranded Cat.# REK 012
Condition  
Tracks
  • Stilla nätter
  • Vår man i Mockba