7" ORUP   –   Min mor sa till mej/När ska jag få veta?
Sold

German 7", featuring Anders Glenmark

Format 7" Sleeve p/s
Year 1988 Made in Germany
Label WEA Cat.# 248 038-7
Condition  
Tracks
  • Min mor sa till mej
  • När ska jag få veta?