12" LEDIN, TOMAS   –   Svenska flickor (as Tomas Ledin med Svenska Vänner)
80 SEK

Swedish 2-track 12" featuring Magnus Uggla, Mats Ronander and Dan Hylander, minor corner crease

Format 12" Sleeve p/s
Year 1985 Made in Sweden
Label Polar Cat.# POLM 16
Condition  
Tracks
  • Maxi-mix
  • Freak mix