LP VREESWIJK, CORNELIS   –   Spring mot Ulla - Spring!
80 SEK

Norwegian 13-track LP including Epistel 67 and Epistel 48, gatefold sleeve with lyrics inside

Format LP Sleeve
Year 1971 Made in Norway
Label Philips Cat.# 6316 010
Condition  
Tracks
 • Epistel 67 - Til Mutter på Tuppen
 • Epistel 43 - Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tillfälle
 • Epistel 40 - Angående bröllopet hos Bensvarfvars
 • Epistel 36 - Rörande Ulla Winblads flykt
 • Epistel 72 - Lemnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton
 • Epistel 68 - Angående sista balen på Grönlund
 • Epistel 28 - Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
 • Epistel 48 - Hvaruti avmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
 • Epistel 7 - Som synes vara elegie skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om aftonen
 • Epistel 81 - Til grälmakar Löfberg i sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid grafven
 • Epistel 24 - Till kära mor på Bruna Dörren
 • Epistel 27 - Som är dess sista tankar
 • Epistel 71 - Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, middagstiden, en sommardag