7" WALLIN, TOTTE   –   Det är roligare att va' optimist
30 SEK

Swedish 7"

Format 7" Sleeve c/s
Year 1988 Made in Sweden
Label Eagle Cat.# ES 10-32
Condition  
Tracks
  • Det är roligare att va' optimist
  • En sång om solen